Thông báo: Hướng dẫn tạo đơn hàng trên hệ thống với các links trên taobao.com và 1688.com dài quá 500 ký tự. Khách hàng thao tác rút ngắn links bằng cách xóa các ký tự đằng sau số id (&id=572948057521) trên linhks rồi sử dụng links đó và lên đơn bình thường. Chi tiết vui lòng có trong bài viết trong mục: Hướng Dẫn. Hotline: 093128 1688/ 093 129 1688. Trân trọng!
  • Ty gia: 3,460 VNĐ
  • 093 128 1688

Đăng nhập

Nếu bạn chưa có tài khoản, Xin vui lòng ĐĂNG KÝ.

Thông tin tài khoản