• Ty gia: 3,465 VNĐ
  • 093 128 1688

Tạo đơn hàng từ hệ thống website

Chú ý:
Mỗi dòng dữ liệu tương ứng với 1 link sản phẩm, Quý khách điền thông tin chi tết để thuận lợi trong quá trình giao dịch.
Hàng được ký nhận tại kho Trung Quốc và trả hàng tại kho Việt Nam của Gaodo.vn.
Trước khi tạo đơn hàng, Quý khách đọc kỹ quy định và bảng giá của Gaodo.vn:
- Quy định đặt hàng Gaodo.vn
- Bảng giá Gaodo.vn
Quý khách chốt đơn hàng có nghĩa là Quý khách đã đồng ý và thực hiện theo quy định của GaoDo!!!

Link sản phẩm Tên shop Tên hàng Ghi chú Gaodo Ghi chú riêng Số lượng Giá Thao tác