• Tỷ giá: 3,355 VNĐ
  • 093 128 1688
Cách rút ngắn links quá dài
Hướng dẫn 28/08/2018

Thông báo: Hướng dẫn cách rút ngắn links

Hiện một số links có trên 500 ký tự mà khách hàng không thể lên đơn hoặc tạo đơn bị lỗi. Khách hàng hãy rút ngắn links bằng cách xóa tất cả các ký tự đăng sau số id trên đơn là được

Ví dụ:  áp dụng cho các web taobao.com/ 1688.com/  tmall.com Quí Khách chỉ cần xóa phần bôi vàng ( đằng sau số id đơn) sau đó lên đơn bình thường

https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.2.5d128bb6QCmdyB&id=572948057521&scm=1007.12144.81309.42296_42296&pvid=b2e94011-9a70-4ccb-82c2-b0204282fa04&utparam=%7B%22x_hestia_source%22%3A%2242296%22%2C%22x_mt%22%3A0%2C%22x_object_id%22%3A572948057521%2C%22x_object_type%22%3A%22item%22%2C%22x_pos%22%3A2%2C%22x_pvid%22%3A%22b2e94011-9a70-4ccb-82c2-b0204282fa04%22%2C%22x_src%22%3A%2242296%22%7D

Links sau khi rút ngắn: https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.2.5d128bb6QCmdyB&id=572948057521

Chân thành cảm ơn!